Πτώση της τάξης των 41,4% παρουσιάζει η αγορά των ακινήτων σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Θ. Μητράκος, σε συνέδριο για το real estate. Οι τιμές των διαμερισμάτων την περίοδο 2006-2016 έχουν παρουσιάσει ελεύθερη πτώση…

Με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η Τράπεζα της Ελλάδος από το 2010 έως το τέλος του 2015, στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων οι ονομαστικές αξίες των γραφειακών χώρων και των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν περίπου κατά 30%.

Όσον αφορά τις προσόδους από επαγγελματικά ακίνητα, τα μισθώματα γραφείων εμφάνισαν τάσεις σταθεροποίησης εντός του 2015, ενώ τα μισθώματα των καταστημάτων παρουσίασαν μείωση 6,3% για το σύνολο της χώρας. Σωρευτικά, η μείωση των μισθωμάτων γραφείων και καταστημάτων, από το 2010, ανέρχεται περίπου σε 30% και 35%, αντίστοιχα.

Αυτά τα μεγέθη έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον τραπεζικό τομέα, αφού – σύμφωνα με τον κ. Μητράκο – η μείωση των τιμών των ακινήτων μειώνει και την αξία των εξασφαλίσεων των δανείων και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην συμπεριφορά των δανειοληπτών.

Η κατάσταση γίνεται χειρότερη, όταν τα οικιστικά και εμπορικά ακίνητα αποτελούν το 82% των εξασφαλίσεων που έχουν οι τράπεζες για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, χωρίς να συνυπολογίζονται στις εξασφαλίσεις οι προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις.

Αναφορικά με το θέμα των κόκκινων δανείων και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ΤτΕ για την αντιμετώπισή τους, ο ίδιος ανέφερε ότι το φθινόπωρο του 2015, με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου, εκπονήθηκε μελέτη για την αξιολόγηση της εργαλειοθήκης των τραπεζών για την αντιμετώπισή και κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής κοινοποιήθηκαν στα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία κλήθηκαν να τα ενσωματώσουν στη στρατηγική και στα επιχειρησιακά τους σχέδια για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η υποχρέωση των τραπεζών να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους λειτουργικούς στόχους ως προς τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους (π.χ. στόχος για τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για την προώθηση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, κ.λπ.) αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος των κόκκινων δανείων.

Μετά από διαβούλευση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες τον Ιούνιο του 2016, συμφωνήθηκαν οι λειτουργικοί στόχοι, που αφορούν την περίοδο από το γ’ τρίμηνο του 2016 έως το 2019. Επισημαίνεται ότι οι συστημικές τράπεζες δεσμεύθηκαν να προχωρήσουν σε μείωση του ποσοστού των κόκκινων δανείων κατά 40% μέχρι το τέλος του 2019- ποσό της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων ευρών.

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese
Email
AxtipitosBlog@gmail.com