Απαισιόδοξοι για το μέλλον παραμένουν επιχειρηματίες και καταναλωτές στον νομό Θεσσαλονίκης, με τους δεύτερους να δηλώνουν σε ποσοστό 42% ότι ζουν «τραβώντας» χρήματα από τις αποταμιεύσεις τους και να εμφανίζονται απρόθυμοι για οποιαδήποτε σημαντική αγορά…

Αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα «Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ», που διενεργήθηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2016.

Ωστόσο, παρά την απαισιοδοξία, θετικές εξελίξεις διαφαίνονται στο «μέτωπο» της βιομηχανίας και των υπηρεσιών: στη μεν βιομηχανία καταγράφεται εντυπωσιακή βελτίωση της αξιολόγησης των επιχειρηματιών για το εξάμηνο που πέρασε, στις δε υπηρεσίες το κλίμα είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έρευνα (που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο).

Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΕΒΕΘ («Βαρόμετρο ΕΒΕΘ») διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο των μηνών Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, σε συνολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρήσεων και 700 καταναλωτών).

Η έρευνα καλύπτει και τους τέσσερις τομείς της οικονομίας (βιομηχανία -μεταποίηση, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και κατασκευές).
Οι καταναλωτές

Αρκετά απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι καταναλωτές στον νομό Θεσσαλονίκης, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -52 μονάδες, σε καλύτερο ωστόσο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο εθνικό (-66 μονάδες).

Οι Θεσσαλονικείς δηλώνουν ότι η κακή οικονομική τους κατάσταση διατηρήθηκε, με σημαντική ενίσχυση της απαισιοδοξίας -σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα- για την περαιτέρω εξέλιξή της.
Παραμένουν δε απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα, παρότι η απαισιοδοξία τους είναι αρκετά μικρότερη, σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας.

Οι κάτοικοι του νομού δηλώνουν σταθερή απροθυμία για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών στο παρόν και το μέλλον, ενώ πολύ χαμηλή είναι η πρόθεσή τους για αποταμίευση (το 42% των ερωτηθέντων, έναντι 39% τον Μάρτιο, δηλώνει ότι «τραβάει» από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο, ενώ το 47%, έναντι 49% τον Μάρτιο, δηλώνει ότι τα φέρνει πέρα ίσα- ίσα με τα εισοδήματά του).

Σταθερή παραμένει η πρόβλεψη των καταναλωτών για παράταση της καθίζησης των πωλήσεων στην αγορά αυτοκινήτου στο επόμενο 12μηνο, ενώ από τις εκτιμήσεις τους για το επόμενο διάστημα επιβεβαιώνεται η ολοκληρωτική καθήλωση της αγοράς ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας γενικότερα και, επιπλέον, περαιτέρω επιδείνωση στον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών.

Η βιομηχανία

Σε αρνητικό επίπεδο βρίσκεται ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία», παραμένοντας σε περίπου ίδιο επίπεδο σε σχέση με τον Μάρτιο. Το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Βιομηχανίας» βρίσκεται στις -11 μονάδες στον νομό Θεσσαλονίκης (-6 σε εθνικό και -2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Εντυπωσιακή βελτίωση (σε σχέση με τον Μάρτιο) παρουσιάζει η αξιολόγηση των βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης για το εξάμηνο που πέρασε, ενώ το τρέχον συνολικό επίπεδο παραγγελιών των επιχειρήσεων κρίνεται μεν ως μη ικανοποιητικό, αλλά με βελτιωμένη αποτίμηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Κατά τα λοιπά:

Υπάρχει πολύ μικρότερη – σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016» – πτώση της παραγωγής (-15 από -39) κατά το τελευταίο εξάμηνο. Σχεδόν ουδέτερες είναι οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον.
• Σχετικά ικανοποιητικά πραγματοποιείται η διαχείριση των αποθεμάτων και της παραγωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών, με φανερή την επίδραση των capital controls.
• Μικρή απαισιοδοξία, σταθερή σε σχέση με τον Μάρτιο, δηλώνεται για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των εξαγωγών.
• Οριακά αρνητική πρόβλεψη καταγράφεται για την εκτίμηση της απασχόλησης στο επόμενο διάστημα.

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Αρνητικό αλλά σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον Μάρτιο, οπότε διεξήχθη η προηγούμενη έρευνα, είναι το κλίμα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον νομό Θεσσαλονίκης. Ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στις -21 μονάδες (ήταν στο -31 τον Μάρτιο).

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του νομού αναφέρουν:

• Κακή οικονομική κατάσταση αλλά με μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τον Μάρτιο και σαφή άνοδο της ζήτησης κατά το προηγούμενο διάστημα.
• Αρνητικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο το επόμενο διάστημα. Η απαισιοδοξία αφορά την εξέλιξη τόσο της ζήτησης, όσο και των τιμών των υπηρεσιών το επόμενο εξάμηνο.

Το λιανεμπόριο

Σε σταθερά αρνητικό επίπεδο, αλλά με ελαφρά βελτίωση σε σύγκριση με τον Μάρτιο, παραμένει ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο» στον νομό. Ο αντίστοιχος εθνικός δείκτης εμφανίζει, ωστόσο, εντυπωσιακή βελτίωση. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Λιανικού Εμπορίου» στον νομό διαμορφώνεται στις -20 μονάδες (από -26 μονάδες τον Μάρτιο), έναντι +15 (από +3 μονάδες τον Μάρτιο) σε εθνικό επίπεδο.

Οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης κωδικοποιούνται ως ακολούθως:

• Σταθερή απαισιοδοξία καταγράφεται αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων και των παραγγελιών κατά το επόμενο 6άμηνο.
• Μείωση της απασχόλησης και των τιμών των προϊόντων προβλέπεται για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι κατασκευές

Αρνητικός αλλά σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση με τον Μάρτιο, είναι ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές» στον νομό, ενώ ο εθνικός δείκτης παρουσιάζει μεγάλη επιδείνωση.

Το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών» στον νομό βρίσκεται στις -46 μονάδες, έναντι -60 σε εθνικό επίπεδο.
Έντονα αρνητική εμφανίζεται η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο εξάμηνο, αν και φαίνεται να κινείται ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής:

• Καταγράφεται σταθερή πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με διατήρηση σε πολύ αρνητικό έδαφος των νέων παραγγελιών.
• Εμφανίζεται ηπιότερη τάση μείωσης των τιμών των ακινήτων, καθώς το επίπεδο των τιμών συγκλίνει περαιτέρω με εκείνο της ζήτησης.

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese
Email
AxtipitosBlog@gmail.com